Titles Matching:  Hawaiians--Biography
  Title Author Call Number Status
Book Duke's olympic feet. Crowe, Ellie. CRC PZ7.C885 2002 IN
Book Ke aupuni_m-o'- : Ka mo'olelo Hawai'i no Kauikeaouli, Keiki ho'oilina a Kamehameha me ke aupuni ana i noho m-o'-ia ai. Kamakau, Samuel Manaiakalani, 1815-1876. Pac.DU627.12.K35 2001 IN
Book Ke Kumu Aupuni : ka mo`olelo Hawai'i`i no Kamehameha Ka Na`i Aupuni a me kana aupuni i ho`okumu ai. Kamakau, Samuel Manaiakalani, 1815-1876. Pac.DU624.96.K35K85 1996 IN
Book Memories of Duke : the legend comes to life : Duke Paoa Kahanamoku, 1890-1968. Hall, Sandra Kimberley. Pac.DU627.7.K34H34 1995 c.3 IN
 

©2003 Follett Software Company